۰۲۸۳۳۳۵۲۳۴۴ info@google.com
ما که هستیم

ما که هستیم

مرکز روزانه آموزشی توانبخشی سالمندان آرام توسط یک زوج فعال ((روانشناس ومددکار)) وبا بهرگیری از تیم مجرب وآموزش دیده از قبیل فیزیوتراپ . کاردرمان . پزشک. پرستار .تغذیه .مربی هنری و ... اداره میگردد وآماده ارایه بهترین خدمات به سالمندان برای بهتر زیستن می باشد.

ماموریت ما

ماموریت ما

توانمند سازی سالمندان عزیز که این توانمند سازی فرایندی است هدفمند با رویکرد چند جانبه که به افراد در دستیابی منابع وفرصت ها کمک می نماید تا انتخاب های شخصی خود را معمول داشته وبا حفظ کنترل نسبی بر محیط کیفیت زندگی حود را ارتقا دهند.

هدف ما

هدف ما

توانبخشی سالمندان در حیطه فیزیوتراپی . پزشکی . پرستاری . کاردرمانی . تغذیه و....
آموزش شیوه زندگی سالم
آموزش بهداشت ومراقبت های فردی وسلامت جسمانی
آموزش تغذیه سالم

گالری

123 کمک
123 پرستار
234 مشتری
343 زمان

اخبار

بازدید شهریور ۱۳

بازدید

باسلام بازدید از مزکز آرام  توسط مدیر کل محترم  مراکزروزانه توانبزشکی سازمان بهزیستی کشور و هییت همراه وهمچنین معاونت محترم توانبخشی وریاست محترم بهزیستی شهرستان قزوین به همراه کارشناسان محترم سباس از حضور این عزیزان بزگوار با تشکر صفری  وکیماسی

© ۱۳۹۶ - تمامی حقوق محفوظ است