برگزاری کلاس های هنری  شنبه وچهار شنبه های هر هفته

با حضور مربی برتر استان

نمد      سفال     نقاشی و …………………………………..